راستی چرا در مدخل ورودی عوالم بعدی، سؤال از رب است نه الله؟

ربّ کیست؟

الله کیست؟

تفاوت این دو در چیست؟

وقتی ب کلام حکیم خداوندگارم رجوع می کنم، نتیجه ی جستجوی من برای این سوال این است:

الله، واحد است و احد. نه ماقبلش صفت و وصفی است، نه مابعدش.

منتها ربّ، 

ربّ های مختلف را خدای من در کتاب حکیم خودش آورده. اینها چه معنا و مفهومی دارند؟

 ربّ عالمیان ( 1 فاتحه )

ربّ این خانه ( 3 قریش )

ربّ عرش عظیم ( 129 توبه )

ربّ آسمانها و زمین ( 16 رعد )

ربّ مشرق و مغرب ( 28 شعرا )

ربّ ستاره ی شعریَ ( 49 نجم )

ربّ هارون و موسی ( 70 طه )

ربّ اعلی ( 1 اعلی )

ربّ فلق ( 1 فلق )

ربّ ناس ( 1 ناس )

 

اینها همه وصف ربوبیت الله اند، 

 چرا برای لفظ جلاله ی ألله » اینگونه نیست؟ و برای این اسم جلاله، صفاتی ذکر نشده است؟ بصورت جداگانه آمده است ولی متصل، نه.

 إنّ الله سمیعٌ علیمٌ 

اینجا، الله ِ سمیع علیم نیست. الله، سمیع علیم است. این نوع کلام، مفهومی جداگانه دارد.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

با ما همراه باشید.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

حمیدوو برگ بیدوو چین چین - مطالب دستچین شده از وب اخبار مذهبی ریشِگی مطالب سنگ شناسی عنبر نسارا وبلاگ سایت دانلود آهنگ جدید 8 سانگ (ایت سانگ)